Medlemsregister

Innan en förening börjar använda sig av vårt medlemsregister rekommenderar vi att man bekantar sig med vilka rättigheter och skyldigheter den registeransvarige har.

Ett bra ställe att börja på är Föreningsresursen. Alla som samlar in personuppgifter bör ha en tillgänglig registerbeskrivning. Fyll i den och ladda upp den på er sajt. Då är blanketten tillräckligt tillgänglig.

Utöver det så har man skyldighet att, ifall någon frågar, ge ett utdrag ur registret på vilka uppgifter registret innehåller om personen i fråga. Men det är bara en beredskap som ska finnas. Man behöver absolut inte uppmana folk att be om dylika utdrag ur registret.

Mera om den registeransvariges informationsskyldighet kan ni läsa om här.