Hur kopplar man på sin semestersvarare?

Logga först in här

När du är inloggad så klickar du på Inställningar uppe i högra hörnet och väljer Filter.

Klicka sedan på + och ange ett namn för din semestersvarare. Kruxa i inställningen alla meddelanden och välj i menyn åtgärden Besvara meddelande. Fyll i uppgifterna enligt önskan och kom ihåg att spara. Semestersvararen blir aktiv direkt efter att den sparats. Observera att det upp i högra hörnet finns en checkbox Inaktivera regel som kan användas för att stänga av / koppla på semestersvararen.

 

Klicka här för ett exempel på hur det görs i praktiken.

Semestersvarare för alias

Om du använder olika alias för din e-postadress och aktiverar semestersvararen enligt ovanstående instruktioner så inkluderas inte dina alias. D.v.s. om någon skickar e-post till dina alias så kommer inget svar av semestersvararen. För att semestersvararen också ska gälla för dina alias så måste semestersvararen aktiveras via E-postadministrationen. Om du själv inte är administratör för domänet, kontakta huvudanvändaren i din organisation för att koppla på semestersvararen.