E-postprogram 

Uppdaterad 27.5.2016

Om du vill använda ett e-postprogram som Mozilla Thunderbird, Apple Mail, Microsoft Outlook etc. så behöver du ställa in följande inställningar:

 

Inkommande server (IMAP) mail.huset.fi
Användarnamn Hela e-postadressen
Lösenord Lösenord till e-postkontot
Port 143 eller 993
Kryptering SSL eller SSL/TLS
Autentisering Lösenord (Ingen kryptering)

 

Observera att du ska skriva i hela e-postadressen under användarnamn och inte bara den del som står framför @. 

Exempel från Apple Mail med port 143 och SSL.

 

 

Exempel från Mozilla Thunderbird med port 993 och SSL/TLS.

 

 

Utgående server (SMTP) mail.huset.fi
Användarnamn Hela e-postadressen
Lösenord Lösenord till e-postkontot
Port 587
Kryptering SSL eller STARTTLS
Autentisering Lösenord eller Krypterat lösenord

 

Exempel från Apple Mail med SSL.

OBS! Det kan hända att "Automatically detect and maintain account settings" ska vara urkruxat. Det har visat sig att Apples e-postprogram tenderar att ändra på inställningarna.

 

 

Exempel från Mozilla Thunderbird med STARTTLS.

 

 

Du kan också använda din egen internetleverantörs SMTP-servrar.

Inställningar för Outlook 2013